Kdo jsme

VLNA

Víra Láska NAděje
…inspirovaly název našeho sociální družstva, které jsme založili v březnu roku 2014, abychom zabránili uzavření chráněné dílny se třinácti zaměstnanci. Navázali jsme na její činnost a zachovali dosavadní zaměření především na zaměstnávání zdravotně znevýhodněných lidi. Naší hlavní činností je demontáž a třídění elektroodpadu.

Nabídku služeb jsme aktuálně rozšířili o skartaci dokumentů, zpětný odběr elektrozařízení a kooperace. Umožňujeme zaměstnání na částečný úvazek. V neposlední řadě klademe důraz na odpovědný přístup k životnímu prostředí, snažíme se maximálně využít všechny zdroje a minimalizovat množství odpadů. Naším cílem je vybudovat stabilní a prosperující firmu.